Ondernemers

De ondernemer en de beoefenaar van een vrij beroep overlegt met ons over velerlei zaken zoals:

 • de bedrijfsstructuur en rechtsvorm van de onderneming
 • het te voeren personeelsbeleid
 • de financiële en fiscale planning
 • de bedrijfsontwikkeling

Naast deze klankbordfunctie verzorgen wij praktische zaken zoals:

Administratieve dienstverlening

 • het opstellen van een ondernemingsplan
 • het inrichten van de administratie
 • de financiële administratie
 • de loonadministratie
 • de aangiften loonheffing en sociale verzekeringen
 • de aangiften omzetbelasting (BTW)
 • begeleiding en bespreking van de tussentijdse rapportages
 • jaarrekeningen
 • aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Detachering

 • werving en selectie financieel en administratief personeel
 • op tijdelijke basis vervullen van financieel administratieve functies.

Personeelsadministratie

 • Melding aan UWV en Arbodienst
 • Meldingen aan verzekeraars
 • Verzorgen formaliteiten richting diverse instanties
 • Begeleiden van looncontroles door Belastingdienst en UWV
 • Adviseren op het gebied van lonen en arbeidsvoorwaarden
 • Advisering bij werving en selectie

Particulieren

Voor de particuliere cliënt verzorgen wij onder meer:

 • de voorlopige teruggave i.v.m aftrek van hypotheekrente en hypotheekkosten
 • de voorlopige teruggave i.v.m heffingskortingen
 • de aangifte inkomstenbelasting inclusief de "Boxen"-problematiek
 • aangiften schenkings- en successierechten
 • successie planning
 • bezwaar- en beroepschriften
 • aanvragen van subsidies e.d.