Disclaimer

Vooral echter bevat onze site inhoudelijke informatie over onderwerpen en ons werkgebied. Hoewel wij de informatie op deze site met grote zorg hebben samengesteld, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onverhoopte onjuistheden.